Welkom bij het Meldpunt bodemkwaliteit

Let op: vanaf 1 januari 2024 meldt u de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Lees voor meer informatie: Melden bodemactiviteiten via het DSO | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Het meldpunt bodemkwaliteit gebruikt u vanaf 1 januari 2024 alleen nog voor toepassingen waarop het overgangsrecht van toepassing is, namelijk voor:

  1. het indienen van meldingen voor het toepassen van partijen grond en baggerspecie ten behoeve van het verondiepen van een diepe plas. Het toepassen van grond en baggerspecie in een diepe plas waarvoor een eerste toe te passen partij grond of baggerspecie voor 1 januari 2024 is gemeld valt onder het overgangsrecht. Het overgangsrecht loopt tot uiterlijk 1 januari 2027;

  2. het indienen van monitoringsgegevens met betrekking tot een werk met IBC-bouwstoffen gerealiseerd onder het Besluit bodemkwaliteit of daarvoor geldende regelgeving: Bestaande toepassingen met IBC-bouwstoffen (onder overgangsrecht) | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl);

  3. het indienen van meldingen voor het toepassen van IBC-bouwstoffen in een IBC-werk. Deze IBC-bouwstoffen kunnen onder het overgangsrecht toegepast worden tot uiterlijk 1 juli 2024. Het IBC-werk moet daarbij wel gemeld zijn voor 1 januari 2024. Het toepassen van AVIbodemas valt niet onder het overgangsrecht. AVI bodemas kan uitsluitend als toepasbare bouwstof worden toegepast en moet via het DSO worden gemeld.

Ingediende meldingen van voor 1 januari 2024 kunt u nog raadplegen.

15-04-2024: één van de 2 problemen met het opvragen of indienen van meldingen in het meldpunt is opgelost:

Opgelost: Het wijzigen van eerder ingediende meldingen is op dit moment weer mogelijk via het Meldpunt Bodemkwaliteit.

BUG: Het opvragen en aanpassen van bestaande meldingen van het type "Tijdelijke opslag" geeft nog wél een foutmelding. Deze wordt zo spoedig mogelijk opgelost.

Als u vragen heeft over het meldsysteem of inhoudelijke vragen over het Besluit bodemkwaliteit kunt u contact opnemen via het contactformulier van Informatiepunt Leefomgeving of telefonisch via het Informatiepunt Leefomgeving 088-797 07 90, bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Als u wilt doorgeven dat een toepassing niet wordt gemeld en/of niet correct wordt uitgevoerd, dan kunt u dat doen via het toezichtloket van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Voor vragen met betrekking tot eigen werken van Rijkswaterstaat kunt u terecht bij het Meld- en Informatiecentrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport, telefoonnummer 088-489 00 00.

Informatie over het meldpunt en relevante documenten vindt u hier.

MBK v8.1.4