Welkom bij het Meldpunt bodemkwaliteit

U bevindt zich op de site van het Meldpunt bodemkwaliteit. Op deze pagina kunt u inloggen en direct toepassingen van grond, baggerspecie en bouwstoffen melden. U kunt ook een werk van meer dan 50 m³ schone grond aanmelden en monitoringsgegevens voor IBC-bouwstoffen registreren.

Als u grond, bagger of bouwstoffen wilt toepassen, neemt u dan contact op met uw bevoegd gezag. Medewerkers van het bevoegd gezag kunnen u informeren over de eisen die gelden op de specifieke locatie waar u grond, baggerspecie of bouwstoffen wilt toepassen. Daarnaast informeert het bevoegd gezag u over eventuele andere wettelijke vereisten die een rol spelen bij de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen (denk bijvoorbeeld aan flora- en faunawetgeving). De contactgegevens van uw bevoegd gezag vindt u in het telefoonboek.

Indien u vragen heeft over het meldsysteem kunt u contact opnemen met de meldkamer van het Meldpunt bodemkwaliteit, telefoon 088 - 797 71 02 (Elke werkdag ‘s ochtends van 9.00 tot 12.00 uur en ‘s middags van 13.00 tot 16.30).

Als u algemene inhoudelijke vragen heeft over het Besluit bodemkwaliteit kunt u contact opnemen met de helpdesk van Bodem+, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon 088 - 797 71 02.

Als u wilt doorgeven dat een toepassing niet wordt gemeld en/of niet correct wordt uitgevoerd, dan kunt u dat doen via het toezichtloket van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Voor vragen met betrekking tot eigen werken van Rijkswaterstaat kunt u terecht bij het Meld- en Informatiecentrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport, telefoonnummer 088 – 489 00 00.


Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de volgende downloads en links: